Gry podwórkowe – Budżet Obywatelski

Gry podwórkowe – Budżet Obywatelski

Realizując kolejne zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego gdzie mieszkańcy w sposób wyjątkowy w jednym projekcie wybrali cały kompleks rekereacyjny w samym centrum miasta. Wcześniej nudny, szary skwer zamienili na tętniące życiem miejsce spotkań całych rodzin. W jednym miejscu obok Kreatywnej Strefy Gier gdzie gry tj. kompas, chińczyk, potrójne klasy, twister hopla, alfabet oraz gąsienica A-ZWięcej oGry podwórkowe – Budżet Obywatelski[…]

Montaż Kreatywnej Strefy Gier

Montaż Kreatywnej Strefy Gier

Montaż Kreatywnej Strefy Gier polega na tym, że materiał termoplastyczny wulkanizuje się z utwardzoną nawierzchnią w trakcie podgrzewania, zapewnia to wysoką trwałość i żywotnośc produktu. Zalecamy wcześniej przygotować utwardzoną nawierzchnie – najlepiej nawierzchnię asfaltową, posadzkę betonową lub kostkę brukową, typ: holland bez fazy lub behaton podwójne T bez fazy, spoinowanie o minimalnej szerokości.

Jak przygotować nawierzchnię?

Jak przygotować nawierzchnię?

Jaką przygotować nawierzchnię dla Kreatywnej Strefy Gier? Najlepszą nawierzchnią jaką zalecamy przygotować dla Kreatywnej Strefy Gier jest nawierzchnia asfaltowa lub posadzka betonowa albo kostka brukowa: typ – holland bez fazy lub behaton – podwójne T bez fazy, spoinowanie (zafugowanie) o minimalnej szerokości. Dla Miasteczka Ruchu Drogowego zalecamy tylko nawierzchnie asfaltową.