Zwierzątka

3136,50 

Instrukcja

Dzieci stają na wybranych, albo wylosowanych zwierzątkach i rzucają do siebie piłkę mówiąc wierszyk. Jeśli wywołane dziecko nie złapie lub upuści piłkę, to może się zamienić z innym, które jest poza kołem, lub wykonać zadanie (przesylabizować wyraz albo wykonać taniec swojego zwierzątka)

Wierszyk:
Wszystkie dzieci pytają a wywołane zwierzątko odpowiada:
Powiedz nam prosiaczku, co trzymasz w chlewiku –błota mam bezliku i daję je Kotkowi
Powiedz kotku coś ty miał – miał, miał, miał kotek mleczko miał i dał je Pieskowi,
Powiedz piesku coś ty miał – hau, hau, hau piesek kości miał i dał je Myszce
Powiedz myszko coś ty miała – pi, pi, pi serek mi się śni, ale zjadł go Królik
Powiedz króliczku coś ty miał – kic, kic, kic – chyba nic, ale może ma to kaczka
Powiedz kaczko coś ty miała – kwa, kwa, kwa – kaczka ziarna miała ale je oddała Małpce,
Powiedz małpko coś ty miała – małpka tylko fikać chciała ale to oddała Misiowi
Powiedz Misiu coś ty miał – mniam, mniam, mniam miso miodek miał ale go dał Kotkowi, itd

To kolejny przykład edukacyjnej gry plenerowej, w której chętnie udział biorą dzieciaki!

Wymiary: Ø 3,3 m


Artykuł numer 026

Strony internetowe Katowice