Zegar rzymski

2400,00 

Instrukcja

Przybory:Woreczek z grochem, kamyk, patyk, skakanka.

Policz minuty
Uczestnik zabawy porusza się w dowolny sposób (np. skacząc na jednej nodze) po kolorowych polach, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Kiedy się zatrzymuje, druga osoba musi policzyć i podać o ile minut się przesunął.

Podaj godzinę
W drużynie jedna osoba jest wskazówką godzinową, druga minutową. Druga drużyna podaje czas i ilość minut do przejścia. Zawodnicy stają na podanym przez przeciwników czasie i poruszają się zgodnie z ruchem wskazówek zegara o podaną ilość minut. Gdy obydwoje staną na prawidłowej godzinie i minucie dostają punkt.

Kolorowa godzina
Uczestnicy siadają na kolorowych cyfrach, losowo wybrana osoba(wskazówka), chodzi na około zgodnie z ruchem wskazówek zegara, w dowolnym momencie dotyka osoby siedzącej na tarczy zegara. Wskazana osoba wstaje i dotyka plecami (wskazówki), następnie oboje biegną w przeciwnych kierunkach, dookoła zegara w celu zajęcia miejsca na cyfrze z której rozpoczął się wyścig. Osoba która nie zdążyła zając miejsca, zostaje wskazówką, i zabawa toczy się dalej.

Warianty:

  • Role można odwrócić i uczestnik porusza się o tyle minut ile podaje mu drugi uczestnik.
  • Ustalenie ruchu na wielokrotność, 5, 10, 15 min itd.
  • Gra drużynowa i liczenie punktów

Warianty zabawy:

  • Można wykorzystać woreczki z grochem, patyki, skakanki lub kamienie jako wskazówki
  • Nauka cyfr rzymskich
  • Pomoc dydaktyczna przy nauce języków obcych.

Wymiary: 1,8 m x 1,8 m


Artykuł numer GK4

Strony internetowe Katowice