Twister

1300,00 

Instrukcja

Zadaniem uczestników jest umieszczanie dłoni lub stopy na wskazanym przez sędziego polu.

Ogólne zasady gry:
Na jednym kole można postawić tylko jedną nogę lub rękę! Koło zajmuje gracz, który stanął na nie pierwszy. Jeśli nie można ustalić, kto był pierwszy, decyduje o tym sędzia. Decyzja sędziego jest ostateczna i nieodwołalna.

Po wykonaniu swojego ruchu nie można już się poruszać. Jeśli sędzia podaje rękę/nogę i kolor, na którym właśnie stoisz, musisz przenieść się na inne pole w tym samym kolorze (jeśli wszystkie sześć są zajęte, wylosujcie raz jeszcze). Jeśli podeprzesz się łokciem lub kolanem albo upadniesz – odpadasz z gry.

Warianty gier:

  • Na zmianę
    Gracze wykonują polecenia sędziego na zmianę. Pierwsze losowanie jest dla gracza nr 1, drugie jest dla gracza nr 2 itd.
  • Turniej
    Drużyny grają ze sobą w ligach.

Wymiary: 1,6 m x 1,2 m


Artykuł numer GK13

Strony internetowe Katowice