Ślimak 1-16

2000,00 

Instrukcja

Przybory: Woreczek z grochem, kamyk lub patyk.

Celem gry jest zaliczenie wszystkich pól ślimaka według zasad obowiązujących w grze w klasy.

Gdy pierwszy gracz popełni błąd czyli :
– nie trafi kamykiem we właściwe pole,
– stanie nieodpowiednio np. na linii,
– nie zachowa kolejności skoków,
ruch przechodzi na następnego zawodnika, a skaczący do tej pory czeka na swoją kolejkę zaczynając od pola, na którym popełnił błąd. Wygrywa ten gracz który pierwszy zaliczy wszystkie pola ślimaka.

Jedynki
Przybory: kostka do gry, patyki lub kamyki, nakrętki, woreczki
Grę zaczyna osoba, która jako pierwsza wyrzuci na kostce liczbę 1. Wówczas kładzie patyczek na pierwszym polu ślimaka i ma prawo do drugiego rzutu. Patyczek przesuwa się każdorazowo przy wyrzuceniu na kostce liczby 1 o jedno pole.

Wymiary: 1,8 m x 1,1 m


Artykuł numer GK15

Strony internetowe Katowice