Ślimak 1-10

2500,00 

Instrukcja

Jedynki
Ilość graczy: dowolna
Przybory: patyki (kamyki, nakrętki), nakrętki

Uczestnicy stoją dookoła ślimaka trzymając w ręku patyczek bądź kamyk. Grę zaczyna osoba, która jako pierwsza wyrzuci na kostce liczbę 1. Wówczas kładzie patyczek bądź kamyk na pierwszym polu ślimaka i ma prawo do drugiego rzutu. Jeżeli tym razem nie wypadnie 1, kostkę podaje kolejnej osobie. Ta z kolei rzuca, itd. Patyczek przesuwa się każdorazowo przy wyrzuceniu na kostce liczby 1 o jedno pole.

Wymiary: 1,72 m x 2,2 m


Artykuł numer GP9

Strony internetowe Katowice