Ślimak 1-10

1600,00 

Instrukcja

Przybory: Woreczek z grochem, kamyk lub patyk.

Celem gry jest zaliczenie wszystkich pól ślimaka według zasad obowiązujących w grze w klasy.

Gdy pierwszy gracz popełni błąd czyli :
– nie trafi kamykiem we właściwe pole,
– stanie nieodpowiednio np. na linii,
– nie zachowa kolejności skoków,
ruch przechodzi na następnego zawodnika, a skaczący do tej pory czeka na swoją kolejkę zaczynając od pola, na którym popełnił błąd. Wygrywa ten gracz który pierwszy zaliczy wszystkie pola ślimaka.

Jedynki
Przybory: kostka do gry, patyki lub kamyki, nakrętki, woreczki
Grę zaczyna osoba, która jako pierwsza wyrzuci na kostce liczbę 1. Wówczas kładzie patyczek na pierwszym polu ślimaka i ma prawo do drugiego rzutu. Patyczek przesuwa się każdorazowo przy wyrzuceniu na kostce liczby 1 o jedno pole.

Literowe wariacje
Dzieci ustawiają się na polach ślimaka od 1 – 10. Osoba z 1 pola rysuje palcem na plecach osoby z pola 2 dowolną literę. Dalej osoba 2 powtarza ten sam rysunek osobie 3 i tak kolejno aż do osoby stojącej na polu z numerem 10. Zadaniem ostatniej osoby jest odgadnąć jaka to litera.

Warianty gier:

  • Skoki wykonuje się na jednej nodze, prawej lub lewej
  • Skoki wykonuje się z zamkniętymi oczami
  • Skoki wykonuje się tylko na pola parzyste, lub nieparzyste
  • Skoki wykonuje się tylko na pola o określonym kolorze
  • Rundy gra się na czas

Wymiary: 1,6 m x 1,1 m


Artykuł numer GK14

Strony internetowe Katowice