Średnie miasteczko rowerowe

5535,00 

Średnie Miasteczko Ruchu drogowego daje możliwość wprowadzenia dzieci oraz młodzieży szkolnej w podstawy bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym.

Stworzenie takiego placu ułatwia nabycie nawyków niezbędnych do bezpiecznego poruszania się po drogach. Drugim celem tworzenia takiego miasteczka jest zapewnienie możliwości szkolenia na kartę rowerową.

W środku miasteczka można stworzyć atrakcyjną strefę gier i tym samym podwójnie wykorzystać zagospodarowaną przestrzeń. Zalecana jest nawierzchnia asfaltowa.

Wymiary: 15m x 20m


Artykuł numer 073

Strony internetowe Katowice