Kalkulator

2000,00 

Instrukcja

Działania
Dzieci dzielą sie na 2 grupy. Każda osoba z obu drużyn wykonuje działanie matematyczne na komendę osoby prowadzącej,
przesuwając się po wyznaczonych polach np.: 2 + 3 = …

Osoba wykonująca ćwiczenie, samodzielnie bądź z pomocą swojej drużyny wskazuje wynik, jeśli jest on poprawny, drużyna otrzymuje 1 punkt. W przypadku złej odpowiedzi nie otrzymuje punktu. Drużyna która zgromadzi większą liczbę punktów – zwycięża.

Kalkulator
Uczestnicy maja kolejno do wykonania działania najpierw z dwóch liczb jedno cyfrowych, potem z jednej jednocyfrowej i jednej dwucyfrowej, z dwóch dwucyfrowych itd. np.:
1 + 2 = ?
23 – 5 = ?
22 – 33 = ?

Nauczyciel przyznaje punkty za poprawnie wykonane działania.

Wymiary: 1,7 m x 1,7 m


Artykuł numer GK26

Strony internetowe Katowice