Montaż Kreatywnej Strefy Gier

Montaż Kreatywnej Strefy Gier polega na tym, że materiał termoplastyczny wulkanizuje się z utwardzoną nawierzchnią w trakcie podgrzewania, zapewnia to wysoką trwałość i żywotnośc produktu. Zalecamy wcześniej przygotować utwardzoną nawierzchnie – najlepiej nawierzchnię asfaltową, posadzkę betonową lub kostkę brukową, typ: holland bez fazy lub behaton podwójne T bez fazy, spoinowanie o minimalnej szerokości.