Miasteczko rowerowe przy SP nr 35 w Tychach

Wszystkie dzieci powinny znać przepisy obowiązujące na drodze oraz przestrzegać ich. Miasteczko rowerowe przygotowuje dzieci do bezpiecznego korzystania z dróg.  Miasteczko Ruchu drogowego idealnie nadaje się na egzamin na Kartę rowerową dla dzieci które ukończyły 10 rok życia. Szkolenie młodych rowerzystów to doskonała inwestycja, gdyż dzieci ucząc się przepisów ruchu drogowego potrzebnych do zdania egzaminu na kartę rowerową, wykorzystują w przyszłości nabytą  wiedzę nie tylko do bezpiecznego poruszania rowerem, ale też stają się bardziej świadomymi uczestnikami ruchu drogowego, a gdy będą dorośli mają wówczas ugruntowane podstawy do zdobycia karty motorowerowej, czy w końcu prawa jazdy.

Poniżej zdjęcia z realizowanego przez nas miasteczka rowerowego przy Szkole Podstawowej nr 35 w Tychach. Firma Drokan-1 realizowała przygotowanie nawierzchni asfaltowej, natomiast Nasza firma namalowała miasteczko rowerowe wraz z grami podwórkowymi.