Kreatywne gry w szkole podstawowej

Prezentujemy kolejną realizację nowej kolekcji w szkole podstawowej. Rada Rodziców na dzień dziecka dla swoich najmłodszych wybrała 2 zestawy gier korytarzowych tj: klasy mniejsze i naśladuj mnie. Dzieci nie mogły się doczekać zakończenia prac i zaraz po dzwonku rozpoczęły zabawę.