Kreatywna zabawa w szkole

Gry rozwijają motorykę ruchową, dzięki zabawie w gry korytarzowe poprawia się szybkość i sprawność ruchów całego ciała oraz wzrost siły mięśni. Wzmożona aktywność fizyczna, przejawiająca się w tak lubianych przez dzieci szkolne grach zespołowych, zawodach czy zabawie, stanowi doskonały bodziec stymulujący dalszy rozwój fizyczny.

Szkoła podstawowa chciała sprawdzić nasze gry korytarzowe z kolekcji 2017, zakupiła następujący zestaw gier: klasy mniejsze 1-6, ślimaka 1-10 oraz naśladuj mnie.