Jak przygotować nawierzchnię?

Jaką przygotować nawierzchnię dla Kreatywnej Strefy Gier?

Najlepszą nawierzchnią jaką zalecamy przygotować dla Kreatywnej Strefy Gier jest nawierzchnia asfaltowa lub posadzka betonowa albo kostka brukowa: typ – holland bez fazy lub behaton – podwójne T bez fazy, spoinowanie (zafugowanie) o minimalnej szerokości.

Dla Miasteczka Ruchu Drogowego zalecamy tylko nawierzchnie asfaltową.