Gry podwórkowe – pomysł

Gry podwórkowe to pomysł na kreatywne i kolorowe zagospodarowanie przestrzeni osiedlowej, a także nieużytków, starych i nowych asfaltowych boisk, ścieżek spacerowych. Pomysł skierowany jest do wszystkich grup wiekowych, zarówno małych dzieci, starszych, nastolatków i ich rodziców. Idea zabaw polega na wykorzystaniu znanych gier planszowych przeniesionych na duży format i angażowaniu zarówno dorosłych jak i dzieci do wspólnych zabaw i gier. Taka forma aktywności pozwala integrować osiedlową społeczność, przeciwdziała nudzie a tym samym przestępczości wśród nieletnich, uczy młodzież zachowań prospołecznych.

Z gier podwórkowych mogą korzystać zarówno małe dzieci z rodzicami, jak również nastolatkowie, którzy do tej pory nie mieli atrakcyjnej rozrywki skierowanej bezpośrednio do nich. Poza tym powstałe boiska przyciągały głównie chłopców, a dziewczynki rzadko z nich korzystały.

 

Proponowane rozwiązania mogą stanowić niezależne strefy zabaw bądź uzupełnienie tradycyjnych placów zabaw.

Gry podwórkowe angażują do zabaw ruchowych i intelektualnych na powietrzu również dziewczynki.

Zastosowanie nowoczesnych materiałów do starych i znanych gier może stanowić pomost międzypokoleniowy i zachęcić rodziców do wspólnej aktywności z dziećmi. Poza tym żywe kolory, różnorodność kształtów i form poszczególnych gier wpływa na intelektualny rozwój dzieci. Uczą się one przez zabawę rozpoznawać kolory, kształty, alfabet, działania matematyczne, komunikacji i zasad społecznych.

Bezpośrednią zaletą nowatorskich rozwiązań gier podwórkowych jest:

  • aktywność ruchowa dzieci na świeżym powietrzu

  • nauka poprzez wspólną zabawę

  • integracja grupy,

  • przeciwdziałanie osiedlowej nudzie, a tym samym przestępczości wśród młodzieży

  • zapobieganie otyłości wśród dzieci

  • angażowanie rodziców do wspólnych zabaw

  • wpływanie na kreatywność dzieci – każda gra może być wykorzystywana na wiele sposobów w zależności od pomysłowości dzieci i dorosłych

  • nauka zachowań proekologicznych – do gier można wykorzystywać np. butelki plastikowe wypełnione piaskiem lub wodą (jako kręgle), kapsle do toru wyścigowego, nakrętki po opakowaniach jako rzutki, do gry w klasy

  • żywe kolory i atrakcyjne kształty stanowią ozdobę każdej przestrzeni osiedlowej a przede wszystkim silnie oddziaływają na wyobraźnię dzieci i stymulują do aktywności ruchowej poprzez zabawę

Materiały, z których wykonane są gry podwórkowe cechują się dużą odpornością na warunki atmosferyczne, UV – kolory nie bledną i utrzymują swoją intensywność i zawierają elementy antypoślizgowe. Elementy gier wykonane są z prefabrykowanej masy termoplastycznej. Zawierają kolorowe pigmenty, wypełniacze, kruszywa, kulki szklane, środki pomocnicze oraz syntetyczną żywicę organiczną. Materiał termoplastyczny wulkanizuje się z utwardzoną nawierzchnią w trakcie podgrzewania, zapewnia to wysoką trwałość i żywotność produktu. Materiał jest odporny na paliwo, oleje, śnieg i mróz. Dzięki swojej elastyczności materiał zapewnia proste rozwiązania do tworzenia własnych wzorów gier i placów zabaw. Jedynym ograniczeniem jest wyobraźnia. Zastosowana masa termoplastyczna w grach podwórkowych posiada aprobatę techniczną IBDiM nr AT/2009-03-1755/1